Metoda fizjoterapeutyczna - PNF - Proprioceptywne Nerwowo-mięśniowe

Facylitacja polega na stymulacji receptorów czuciowych aktywizujących połączenia układu nerwowego z układem mięśniowym ,,ucząc" prawidłowego ruchu. Każdy ruch, wykonany w trakcie pracy z pacjentem jest zgodny z pracą mięśni, stawów. Wraz z ilością powtórzeń danego wzorca ruchowego pacjent zaczyna zauważać poprawę. Metoda jest bez bolesna i dająca bardzo dobre efekty terapeutyczne. Rehabilitacja metodą PNF polega na bezbolesnej i bezpiecznej pracy z pacjenem. W trakcie zabiegu mięśnie słabsze wspomagane są przez mięśnie silniejsze, dzięki czemu uruchamiana jest aktywność zaburzonych elementów narządu ruchu.